Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Peringskiöld FRA: Arní Magnússon (1699-02-25)

ARNE MAGNUSSON TIL ARKIVSEKRETÆR [JOHAN PERINGSKIÖLD]. Kiöbenhafn d. 25. Febr. 1699.

Trykt i Arkiv f. nord. filologi XXVIII (1912), s. 269—71 efter orig. i svenske Riksarkiv; afskrift i AM. 913, 4to. Underskr. »Arnas Magnæus«. Har på 9de år ikke korresponderet med nogen dær. Ønsker oplysning om hvad der pasrerer in re antiqvaria og om nogle til Sverrig knyttede Islændere. Tilbyder sin bistand til ved trykningen af de gamle islandske historier at undgå fejl som i s. 359 Egils og Asmunds sagn og til dels Snorre og henviser til, at han har af sådanne bøger så stor en collection in membranis som næppe nogen i Europa.