Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Bjarni Pétursson (1707-10-17)

SYSSELMAND BJARNI PÉT[URSSON] TIL ARNE MAGNUSSON. Skarde d. 17. Octobris anno 1707.

Efter orig. i AM. 451, folio. Takker A. M. for al bevist høflighed og behageligt samkvem samt for det nylig modtagne, Slitandastödum daterede brev, hvoraf han ser, at A. M. befinder sig vel. Almindelige nyheder vil Snorre Jonsson fra Budadal fortælle, og om koppesygdommen: »hier á heimile dóu alls 12 manneskiur. Eg hiellt vid rumed vel i 3 vikur, Elen myn var miög þvingud af bólu þessare og sydann til fallande boolgu i höfdinu, alls i 7 vikur vel sem hun ei klæddest, annars er nu, lof Gude, nochur bate þar á komenn, þó hefur hun enn nu eche sión feinged nema á ödru auga«. Den fra kommissærerne modtagne skrivelse ang. kontributionen til lagmand L. Gottrup har på grund af koppeepidemien ikke kunnet bekendtgøres ved kirkerne i Bardastrand syssel. De tre breve, som A. M. mener skal forefindes på Skard, er forgæves bleven eftersøgte, men med Snorre Jonsson sendes nu 13 breve, deriblandt et skiftebrev for þorleifur Páissons døtre, hvormed alt er leveret. De bedes medførte på altinget næste sommer tilligemed de bøger (kver), som B. P. leverede A. M. på altinget sidste sommer. Sin forfader Páll Jónssons dødstid kan han ikke få opspurgt. Et P. S. meddeler, at B. P.s fader er rejst til Bjarneyjar, hvorfor den lovbog, som A. M. ønsker, ikke kan sendes, og at faderen ikke tror at have nogle breve, som A. M. har ønsket at se.