Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Björn Pétursson (1704-06-08)

SYSSELMAND BJÖRN PÉTURSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Bustarfelle d. 8. Junii Anno 1704.

Efter orig. i AM. 448, folio. Sender med en til altinget rejsende lovrettemand afskrift af de breve han har for sit jordegods samt hvad der af den slags er overleveret ham fra andre i sysselet; endvidere, i henhold til kommissærernes skrivelse af 16/7 1703, kopi af bestillingsbrevet og register over en kongsjord. Lagmand Gottrups rejse-vederlag har han vægret sig ved at opkræve uden højere ordre, men har selv i fjor af fri vilje betalt G. 10 kroner.