Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Björn Pétursson (1708-05-26)

SYSSELMAND BJÖRN PÉTURSSON TIL ARNE MAGNUSSON (OG P. VIDALIN). Bustarfelle d. 26. May Anno 1708.

Efter orig. i AM. 448, folio. Redegørelse i 8 punkter, ifg. hvilken han har ladet bekendtgøre kommissærernes skrivelse af 9. 6. 1707 (Vogatunga) om betalingen af lagmand Gottrups rejsevederlag og ladet afgiften opkræve ved dertil udsete mænd, som har indbetalt det modtagne til købmand P. N. Tryg i Vopnafjord. Angående opkrævningen gives nogle oplysninger; de, der har foretaget den, ønsker vederlag. Vedlagt er kopi af købmandens regning over de indbetalte beløb (4 c, 26 f.), som han erklærer sig villig til at udbetale til rette vedkommende. Af A. M.s påtegning fremgår, at han først har modtaget dette brev 20. aug., altså efter at have tilskrevet B. P. 10. 8.