Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Björn Pétursson (1708-09-23)

SYSSELMAND BJÖRN PÉTURSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Bustarfelle d. 23. Septembr. Anno 1708.

Efter orig. i AM. 448, folio. Takker for modtaget brev og ønsker A. M. lykke til den forestående rejse ud af landet. Ønsker nogle udlånte breve tilbage: »Umm bref myn þaug, sem eg gódum Herra liede, effter Hanns bon a næst lidnu sumre 1707, ad eg óska vinsamlegast þaug nu s. 361 ad næst komande sumre 1709 mier skilvyslega afftur sendest, þvi sialfur Hann veit mier mune þar nockud vidliggia«. Nogle af kommissærerne gjorte anmærkninger til bidragene til lagmand Gottrups rejsegodtgørelse kan han ikke udtale sig om, da han ikke har papirerne hos sig. Redegør for, hvad han selv har oppebåret, med forespørgsel om, hvor pengene skal afleveres. Takker i en efterskrift A. M. for hans tilbud om at skaffe ham en eller anden god bog og nævner »plánetu bók M. Sebastiani Brennii i dönschu edur latinu, ellegar og ef ei i þeim tungumalum, þa i þyschu«. Så vel på en indlagt seddel som ved påtegning på brevet angiver A. M., at alt ang. indbetalingen er klart.