Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Björn Pétursson (1711-09-04)

SYSSELMAND BJÖRN PÉTURSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Bustarfelle d. 4. Septembris Anno 1711.

Efter orig. i AM. 451, folio. Takker for A. M.s brev af 6. 8„ hvoraf han ser, at A. M. har opgivet sin Østfjords-rejse af de i brevet anførte årsager. Må da nøjes med at henvise til jordebogen (»haffe satt frammborist«) om hans forhold til fæstere og bygdens folk. Mener at have lov til at modtage en villighed af disse, hvad dagsværk og lign. angår. Havde gærne ydet A. M.s mænd bistand, om de havde begæret den. Berører en regnskabsopgørelse mellem ham og þuríður Sæmundsdóttir, som nu ikke kan medgives mr. þórður. En metaphrasis over den lille Völuspá oversendes: »Þvi er Og midur, ad nu heff eg ei neitt gamal-skriffad blad sem ádur heff ei til vitundar umm giefid, og er hier umm ei annad til úrræda en liá nytt i stad þess gamla, og er þetta metaphrasis yffer Völvu spá ena minne, sem eg gódum Hr. med Monsr. Þorde þordarsine nu sende, þa effter þvi ad mier þiker þetta nytsamlegt fræde, fæ eg ummbidia mier afftur sendist«. Takker for løfte om nogle jordebreve.