Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Christian Poulsen (1702-07-03)

KØBMAND C. POUELSEN TIL ARNE MAGNUSSON. Arna Stappen (Arnarstapi) den 3. July A0. 1702.

Efter orig. i AM. 445, folio. Adr. »Øxere Alting«. Ankom 18. 6. til Stappens-havn. Tilstanden er miserabel, med slet vejr og mangel på fiskeri; store lån må ydes almuen af efterliggerne. Også sysselmandens stilling er vanskelig. — Oversender efter aftale Thomas Conradsens dom, og mener med rette at have ladet ham sagsøge; de bøder han ifalder vil ikke komme handelen til gode. Spørger til A. M.s forestående besøg og distrikternes fordeling, hvorom han da vil gøre forslag. Stiller sit hus til A. M.s rådighed.