Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Christian Poulsen (1704-07-04)

KØBMAND C. POUELSEN TIL ARNE MAGNUSSON. Arna Stappen den 4. July A0. 1704.

Efter orig. i AM. 445, folio. Adr. »Øxera Alting«. Ankom til Stappens havn 13. 6.; takker for A. M.s brev af 18. 9. næst afvigt, hvoraf ses, at Thomas Conradsens sag ikke så hastig kan tilendebringes. Forklarer, at han med sit ønske om udskillelse af sin andel af sagen ikke har villet modvirke dens oplysning; udbeder sig kopi af den forestående relation. Beklager ikke at have modtaget besøg af A. M. Har leveret præsident Matthesius 2 tønder dun og modtog som bevis indlagte seddel (mgl.). — Beder om nogle linjer ang. hvad notabelt på altinget kunde forefalde.