Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Hans Claussøn Rosing (1697-08-14)

BISKOP H. ROSING TIL ARNE MAGNUSSON. Christianise d. 14. Aug. 1697.

Trykt efter orig. i AM. 1057 IX, 4to, indlagt i samme omslag som foreg.

Ædle oc Velbyrdig Hr Secreterer Arne Magnussen;

Med Kongelig Majestæts skib, kaldet St. Johannes, som skipper Anders Sørensøn fører, skref jeg Hr Secreterer til d. 9. hujus oc fremsendte i en Packe (med Rød-krid paategnet saaledis: Gamle Documenter) 15 smaae knipper Pergaments Breve oc den gamle Pergaments-Bog, kaldet den Røde. Skipperens Revers følger her med.

Naar denne Packe fremkommer, nyder jeg vel Hr Secreterers skriftlige forsikring om Recepisse.

Forblifver Guddommelig Beskyttelse befalet af Hr Secreterers tienistvilligste tiener

Hans Rosing.