Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Frederik Rostgaard (1694-05-08)

FREDERIK ROSTGAARD TIL ARNE MAGNUSSON. Oxford d. 8. May 1694.

Orig. i AM. 454, folio; trykt i Webers Smlr. s. 119—28. Henviser til sit brev af 22. 1. Forestiller A. M. en casum conscientiæ, nemlig R. har modtaget en opfordring fra en ven i Danmark om i Oxford at lade trykke Aræ multiscii Liber Islandorum på islandsk og latin med en af vedkommende forfattet afhandling de vita et scriptis Aræ multiscii og antikvariske noter. R. fremstiller vanskelighederne herved og spørger, om ikke A. M. har lignende planer og i så fald har prioritet. [Sagen angår bp. C. Worms år 1716 udkomne udgave af Islendingabók.] R. ønsker dette brev straks opbrændt og indholdet ingen kommuniceret. — Spørger fremdeles om den bedste udgave af den islandske bibel, hvoraf han har købt et eksemplar, og beder i denne anledning på ny om redegørelse for den islandske udtale. Beder A. M købe de på indlagte seddel (mgl.) stående bøger og herom konferere med C. Worm, hvem brevet dog ikke må vises. Alle udgaver af Ælnothus ønskes tilsendte, til påtænkt konferering med manuskripterne.