Danmarks Breve

BREV TIL: S. Schelderup FRA: Arní Magnússon (1720-12-23)

ARNE MAGNUSSON TIL STUDENT S. SCHELDERUP. Kiøbenhafn d. 23. December 1720.

Efter koncept med skriverhånd i AM. 454, folio. Attest for, at studiosus S., som nu forlader collegium Elersianum, har ført en skikkelig vandel.