Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: L. H. Scheving (1705-09-25)

SYSSELMAND L. H. SCHEVING (SCHIEFFUING) TIL ARNE MAGNUSSON. Hollum i Hialtedahll d. 25. 7br. 1705.

Efter orig. i AM. 451, folio.

I største hast sendes disse ord om hvad der er passeret i Magnus B[enediktsjsons sag. Efter at han af 12 udnævnte mænd (i mod 5) var bleven erklæret skyldig i den mod ham rejste mordsag, forsøgte han at flygte, men blev pågreben og befinder sig nu i fængsel hos S., som beder A. M. virke for, at han kommer til at lide sin retfærdige straf. Er meget tilfreds med et af mr. Haldor Einarsson indgivet forslag »at udi huert lougmands dømme maatte holdis alting«, hvorved stor bekostning og besvær kunde spares.