Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: L. H. Scheving (1709-09-09)

SYSSELMAND L. H. SCHEVING (SCHIEFFUING) TIL ARNE MAGNUSSON. Møderw. d. 9. 7br. Ao. 1709.

Efter orig. i AM. 451, folio. Adr. »formodende for synden østen eller vesten paa Issland udi embedetz forretninger«, rekommenderes til bp. J. Vidalins promotion. Hertil A. M.s påtegning »besvared 1710. 30 Junii fra Hvamme«. Takker A. M. for udvist høflighed i København samt skrivelse derfra, som han ved sin ankomst her til landet bekom. Glæder sig over A. M.s lykkelige ankomst, som først er sket efter altinget. Tilstanden har han fundet bedre end formodet, da vinteren har været god. Sender, efter til vejledning at have modtaget en kopi, det af A. M. begærede gamle brev in originali. [Hertil A. M.s marginal; Sendt til bage i Julio 1710 til landztinget.] Beder A. M. på sine vegne at tilskøde biskop J. Vidalin 12½ c. i gården Teig for 100 rd. sp. og ordne udbetalingen. — Indlagt følger kopi af et tidligere skøde (1708) ang. denne ejendom.