Danmarks Breve

BREV TIL: Guðmundur Sigurðsson FRA: Arní Magnússon (1711-05-26)

A[RNE] M[AGNUSSON] TIL GUÐMUNDUR SIGURÐSSON. Reykhollte þann 26. maii anno 1711.

Efter kopi med skriverhånd i AM. 443, folio. AM. forlanger af G. S., der på sysselmand Sigurd Jonssons vegne har holdt ting »ad leidmóte« ved Laxá 25. juni 1710, udskrift af hvad der her er foretaget i Jon Hreggvidssons sag, da han ellers vil komme til at stå til ansvar. J. H. har påkaldt A. M.s hjælp, og oplysningerne er gentagne gange forgæves forlangt hos sysselmanden.