Danmarks Breve

BREV TIL: Jón Sigurðsson FRA: Arní Magnússon (1708-03-12)

A[RNE] M[AGNUSSON] TIL SYSSELMAND JÓN SIGURÐSSON. Skalhollte þann 12. Martii Anno 1708.

Efter egh. koncept i AM. 448, folio. Indlagt er sysselmandens egh. forespørgsler. Svar på indsendte spørgsmaal: 1. Til grund for kontributionen til lagmand Gottrups udsejlingsbekostning bør nu lægges tiendeopgivelserne for 1708, på grund af den indtrufne store dødelighed. 2. Forklarer reglerne for tiende-ydelse af leigu kúgildi. 3. De som i kontribution tidligere har indbetalt mere, end der nu kræves, skal intet have tilbagebetalt. 4. Købmændene er forpligtede til at betale god købmandsvare med penge. 5. Købmandsvarer tør ikke føres til et handelssted udenfor distriktet.