Danmarks Breve

BREV TIL: Magnús Sigurðsson FRA: Arní Magnússon (1706-10-18)

ARNE MAGNUSSON TIL MAGNUS SIGURDSSON; Skal holt 18. okt. 1706.

s. 430 Trykt efter dansk oversættelse med skriverhånd i AM. 444, folio. Efterfulgt af 2 mænds erklæring om, at denne stævning s. d. er bleven oplæst i gårdsdøren på Brødretunge og et eksemplar efterladt dær, ligeledes 2 mænds erklæring om, at den er bleven oplæst på Vatnsløse ting 2. nov. 1706.

Jeg Arnas Magnussen stefner Magnus Sigurdsen boende her paa Brødretunge eller hans fuldmægtig, til Vatnsløse i Biskopstunger paa den anden dag udi novembr. maaned til at svare mig lov [marginal staae mig til rette] for kongl. Mayts. sysselmand udi Arnæs syssel, angaaende de 300 rdr. som bemelte Magnus Sigurdsen mig skyldig er effter landstingsmændenes dom, som gick nestleden aar 1705. Være hand kommen paa bemelte tingstæd saa tiilig paa dagen som loven og landets sedvane tilholder og bie der efter den slutning i sagen, som lov og rett os imellem siger. Skrevet udi Skalholt den 18. octobris anno 1706.

Arnas Magnussen.