Danmarks Breve

BREV TIL: Oddur Sivertsen FRA: Arní Magnússon (1708-07-04)

ARNE MAGNUSSON OG VICELAGM. ODDUR SIGURÐSSON. Thingvelle4. juli 1708.

Efter dansk oversættelse med skriverhånd i AM. 444, folio. Overenskomst s. 435 ang. gården Brødretunge. O. S. afstår på moders og egne vegne fra alle krav på gården til fordel for afd. Magnus Sigurdssons børn, imod forkøbsret til gården og udbetaling af et udlæg stort 100 rdl. i M. S.s sag. A. M. afstår fra sin fordring på 47½ hundred i samme gård til fordel for M. S.s børn, mod at disse betaler, hvad der tilkommer ham, når sagen mellem M. S. og ham er endt.