Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Oddur Sivertsen (1708-04-28)

VICELAGMAND O. SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Rauðamel 28. apr. 1708.

Efter islandsk brevuddrag med skriverhånd i AM. 445, folio. Overskrift »Extract af Odder Sigurdsons bref dateret Raudamel 28. Aprilis 1708«, hvortil A. M.s påtegning »Originalen ligger anden stæds«. Tingsvidnet i Asbjørn Joakimssons sag modtog O. S. som tidligere omtalt ikke før i februar og sender det nu til hr. professoren, som heraf tydelig kan se »þann passage«. Ved ikke, om andre behøver at stævnes end lagmændene Sigurd og Laurits, muligvis også vicelagmand Jon Eyolfsson og endnu en domsmand i sagen. Hertil A. M.s påtegning »Þesse mier sendu document, let eg vicelögmannenum aptur leverast þann 6. Julii 1708. enn tok copier þar af«.