Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Sigurður Sigurðsson (1713-03-29)

LANDSTINGSKRIVER SIG. SIGURÐSSON (SIGURDSSEN) TIL ARNE MAGNUSSON. Kiøbenhafn d. 29. Martii Anno 1713.

Efter dansk orig. i AM. 443, folio.

Til svar på A. M.s forespørgsel af 28/3, om S. S. på faderen lagmand Sig. Bjørnssons og egne vegne vil benytte den kgl. bevilling af 18/6 1712 til ikke i år at møde for højesteret til at forsvare S. B.s sag mod A. M. og P. Vidalin, erklærer S. S., at da han nu er her i staden, har han ansøgt om, at sagen må komme for højesteret straks efter påske eller inden udgangen af april, så at han derefter kan rejse tilbage til Island. Kun dersom han ingen resolution erholder, vil han anvende den kgl. bevilling.