Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Sigurður Sigurðsson (1729-08-15)

PASTOR SIG. SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Mosvolluni d. 15. Augusti Anno 1729.

Efter orig i AM. Access. 1. Med A. M.s påtegning »Med Þingeyrar skipe Monsr. Hans Haagensen«. Glæder sig ved at erfare A. M.s velgående og takker for brev fra ham i sommer. Da Holts præstekald fremdeles ikke er bortgivet, har han gennem biskoppen påny indgivet supplikats og beder om A. M.s hjælp som tidligere.

Et brev fra A. M. til S. S.s fader provst Sigurður Jónsson, af 7. 7. 1714, ang. samme sag, vil blive meddelt som tillæg.