Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jens Madsen Spendrup (1718-10-14)

JENS MADTSEN SPENDRUP TIL ARNE MAGNUSSON. Hofe d. 14. October Ao. 1718.

Efter orig. i A. M. 451, folio. Sender efter anmodning af sin »svoger« mag. Vidalin en tønde små huggen kød, som er besørget ved købmanden Engelbert Platfuer. På omslaget har A. M. noteret: »Denne tønde kiød haver ieg bekommet, og var den ret god. Jeg hâr skrevet Bispen til der om, at ieg icke viste hvor den skulde hen.«