Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Sperling FRA: Arní Magnússon (1707-09-02)

ARNE MAGNUSSON TIL HISTORIKEREN O. SPERLING. Slitande-stad 2. septb. 1707.

Aftrykt i Danske samlinger III (1867 — 68), s. 267—69 efter orig. i Gml. kgl. sml. 1112. folio. I AM. 453, fol. foreligger A. M.s egh. indholds-referat, således: »Professor Sperling (i Reitzers couvert d. 2. 7bris 1707). Sendur hans liber memoriarum Hamburg. med packlæte og firir gefningar bón. bedinn ad skrifa mier til ad vore hvert þetta er frammkomed. sender utanum librum memoriarum riett finer hviter sockar. Bedinn at colligera i et allt pad hann annoterad hefur um Snorra Sturluson, Ara froda, Sæmund froda. og peirra skrifter. Item Saxo og Andreas Sunonis, og lade trycke, eller og at meddeele mig i mod betaling Copie der af«.