Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Ólafur Stefánsson (1704-07-11)

SOGNEPRÆST ÓLAFUR STEPHÁNSSON TIL ARNE MAG NUSSON. Vallanese d. 11. Juny Anno 1704.

Efter orig. i AM. 450, folio. Delvis overstreget. Adr. »ad Alþynge vonande«. Takker for sidste brev med skolepiltene og oprigtigt svar, med hvis indhold han er ganske enig. Omtaler i forbindelse hermed sin afdøde svigerfaders, sysselmand Bjørn Magnussons pengeanliggender, dels forholdet til (købmand) Peter Keysen, dels bortsalget af hans for afgiften af Munketværå kloster beslaglagte jordegods, og sender nogle af de pågældende dokumenter til eftersyn. Lader nogle membran-fragmenter medfølge: »Og legg med adurnefndum schedlumm innan i nockur pergamentis blod, med þvi heyrt hefe og fornumed, ad næsta smáþæger og liteláter værud epter gömlumm blodum ad lita uppa Membranam, og ef fleyre þess hattar hafa kunnad i hönd ad berast, kunna þesse ad vera til uppfyllyngar, þesse fann jeg i druslumm á Mödruvöllumm i Eyiafyrde (hertil i marg. A. M. feinginn). Jeg heyrde fyrer nockrumm árumm, ad fá villdud Páls sogu, og var eg ut umm hana hiá eignarmanne ydur til handa, hvoria jeg fieck fyrer gódvilia til eignar, og var mier tilsögd i láne, hiá bródur eigandans, enn þegar til hans kasta kom, sagde hann hana frá sier komna, til Sr. Arna Olafssonar á Hálse; og sie hun ei til ydar komenn, visast ydur til hennar þar, og af mier epterlátenn.« Spørger om muligheden af at supplicere om tilbagegivelsen af Bjørn Magnussons formentlig ulovlig bortsolgte s. 481 jordegods. Beder A. M. anbefale en fattig præsteenkes søn til optagelse i Skalholt skole.