Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Peder Pedersen Syv (1696-12-09)

SOGNEPRÆST PEDER SYV (SEPTIMIUS) TIL ARNE MAGNUSSON. Hellested, 9. Dec. 1696.

Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Monsr. Arne Magnusen .. Leipsig. Recommenderes Monsieur Jakob Lerke til god befordring«.

Høj-ærede ven og velynder!

Jeg bekom den 1. Dec. hans gode skrivelse, af Leipsig, d. 23. Octob. og deraf erfarer at hand ej endnu haver glemt mig, og det er ej altid vist, langt af øjet, langt af sindet. Jeg takker storligen for overskikkede Tractat, hvilken jeg dog fik mere end for 1 aar siden i Kjøbenhavn, hos Liebe. Jeg venter mere sligt fra ham med tiden. Mine viser skulle igen være til hans tjeniste, naar Gud sender ham hjem igen. Dernest takker jeg atter storligen for meddeelte nyt. Jeg vil korteligen nævne noget af vores, thi jeg troer vel at hand af andre Correspondenter haver det vidtløftigere. Nu ere Florus Dan: Beringii og Musæum Regium ferdige, og en stor deel af Thormodi Orcadibus in Fol. Dr. Ottho Sperlings Testamentum Absalonis Archiepiscopi med vidtløftige s. 504 Notis. 8. Borrichii Conspectus Scriptorum illustrioruro Chemicorum. 4. H. Marus(!) Giøe, Præfectus Academiæ Eqvestr. Hafn: holdt en Oration paa Danske i Kongens og Riddernes samling paa Fredriksborg, 1695. De Ordine Elephantino, som ej er trykt, men jeg haver den Msc. Mig blev skikket Sverriges kongers korte, levnets og Regjeringstid, stukken i kober, med alle Sver: Provincers vaabne, ved 50, rundt omkring. Her 2 mile vegs fra Hellested haver een forskreved sig til Sathan med sit eget blod, hvorfor hand og maa lade blod og liv. H. Peder Ramløse kapellan til Holmen og M. Ole Bjørn af Tisted ere afsatte. Der haver en god ven skreved mig til at Hickesius vil igen oplegge og lade trykke sin Gram. og forbedre den med flere Islandske og Nordiske Skrifters Catalogo. Peder Kylling døde nyligen og efterlod sig i rar sølv og guldmønt haandskrifter og andet over 2000 dlrs midler. Vi have her en Inscription om Dr. Mäyers, præst til Hamborg, hans levnet; og en Spaadom i gamle Latino-rytmicis versibus; item en dansk Catholsk Catechismum, trvkt til Strasborg 1695, Skreven R. Patre Herman Kratman, Ord: F. F. Præd. et Nationum septentrionalium Eleemosinario, et Prædicatore Christianissimi Regis Franciæ, for de Danske som vil antage den Romerske Catholske Tro i Paris i Frankerig. Hand er en Dansk, udrejst herfra for mere end 30 aar. Med Atlante Dan. P. Resenii synes det slet bestilt. Jeg har seet en Tomum deraf her paa landet, mutileret og ilde medhandlet, maaskee en hob af de andre have ej bedre skebne. Jeg haver ingen Disputatser seet nyligen uden Dr. Holger de Vermib. et Insectis. Dr. Henrik Gerner skrev mig til forleden at ville lade udgaa N. T. cum Notis Danicis. Andet haver jeg intet paa denne tid, andet end det som var nær forgiet: Den bog, som hand har seet hos mig, er en gl. Hollandsk Romance van Malagiis, tot Delft 1591. 4. Her tales noget her og der obiter om Godefred Connink in Denemarken. Siin Sone was den sterken Ogier, item om kong Carel, Tulpin (Turpin) Biskop og Roland. Men om Amlet skal findes en Engelsk Tractat med denne Titel: Hamlet a Prince of Danmark. Lond. 4. Og skal og findes noget om ham i Fransken eller Itallansken. I den franske Romance Faramond (som og skal være udsat i Engelsken) findes og meget Optænkt om disse nordiske riger. Vale, rescribe et fave

T. Petro Septimio.