Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Peder Pedersen Syv (1698-08-26)

SOGNEPRÆST P. SYV TIL ARNE MAGNUSSON. Hellested 26 Avg. 1698.

Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. ».. D. Arnæ Magnæo Archivario et Prof. Regio .. «. Det udskrevne om den islandske biskop er »Ex relatione Bryniulfi Svenonis episcopi« om biskop Ögmund.

Fornemme Ven og Velynder,

Jeg haver gemt Eders bog hidtil, i betænkning at jeg forventede Eders egen tilkomst med Hr. Justits-Raad Rømer nu i Avgusto, hvilken nu snart har ende, og foraarsager derfor tvilsmaal hos mig, om der bliver noget af med Eders komme denne gang, eller ikke. Hvorfor jeg og nu sender samme Eders Chron: Anglo-Saxonicum Gibsoni med største taksigelse, hvilken de efterkommende Avtores Hist. Anglicæ, F. E. Vilhel. Malmesbur, Robert de Hoveden, Henr. Huntend: om jeg mindes ret, have flitteligen efterfølged og udskreved.

Jeg sender det udskrevne om den Islandske Bisp, som skal være begraven i Sorø. Om Arild Hvitfeld og Andre, hvorom vi talede sidste gang sammen, skal sendes noget optegnet, naar jeg faar bedre tid, som nu var kort for mig, nu det er i høsten. Dersom de Nova literaria Maris Balthici vare at bekomme, som ere udkomne i dette aar, vilde jeg gjerne seet dem; Jeg kunde ej bekomme meer, end af Mense Aprili, da jeg forleden in Junio var i Kjøbenhavn. Lider vel! E. h. v. og t.

P. Syv.

PS. Jeg vil sende et Exemplar af mine Vïser til Mr. Thormod, om der kommer bud til ham inden vinter; thi jeg fornemmer, at hand ej fik det første Exemplar, som jeg skikkede ved Mr. Lavrensen.