Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Peder Pedersen Syv (1699-04-27)

SOGNEPRÆST P. SYV TIL ARNE MAGNUSSON. Hellested 27 April 1699.

Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr.; »Monsieur Arne Magnussen K.M. Archivario og Prof.«

Min Herre,

Jeg formoder hand fik mit seeneste brev med hosfølgende bog. Jeg skrev ogsaa om det Svenske haandskrevne og saae gjerne at jeg havde det igen for andre gode venners skyld, til hvilke det kunde og meddeles. Jeg hører at Acta Tistadiensia ere udkomne, og deri en slet dom om det saa kallede Kiøgehuuskors. Jeg bekom siden fra Stokholm Gamle ok Göta malets Fate-bur, Sev. Georgii Stjernhjelm Nobil. Sveonis Antiqvarius s. 508 Lingvæ Scandia-Gothicæ af Lit. A. Msc. Jeg veed ikke om Vita Svenonis Tyve-skeg er kommen i trykken, og hvo det lader trykke. Der er en hob synderligt deri baade af Norske Krønike og andre. Jeg havde strax viserne vare trykte levered et exemplar hen til at oversendes til Mr. Thormod, men som jeg hører, at det blev ej fremskikket sender jeg nu et andet til ham, med venlig begæring at dette med hosfølgende brev maatte ham med et vist bud tilskikkes, naar Mons. Arne selv skriver ham til. Dersom hand vil skrive mig til igen, kand det best leveres til Christian Gertsens Boghandlers til videre befordring; jeg haver nu ej faaed nogen skrivelse fra ham siden hand var i Leipsig, og forventer derfor hvad nyt, som nu kand være in Repub. Literaria. Befaler ham saa Gud troligst udi opsyn og forbliver altid

Min Herres villigste som skyldigste t.
P. Syv.