Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Niels Therkelsen (1710-06-14)

KØBMAND NIELS THERKELSEN (THERCKILSEN) TIL ARNE MAGNUSSON. Kiøbenhaufn dend 14. Juny Ao. 1710.

Efter orig. i AM. 1057 VIII, 4to.

Meddeler, at A. M.s hustru er ved helbred, men noget utålmodig over, at A. M. ikke er hjemkommen afvigte vinter. En veksel fra A. M., som Mag. Jon Vidalin har trukket på N. T., er rigtig betalt. Giver på opfordring oplysning om tiden for afd. skipper Povl Andersens rejse fra Keblevig til Københayn 1701 og fra Helsingør til Keblevig 1702. Mælder ikke om, hvorledes det her til står med denne krig, da A. M. utvivlsomt har fået udførlig besked af andre; »her er over alt nye kiøbmand kommen paa de fleeste haufner paa Island formedelst dend stoere hassardt som der kand vere«.

Et tilbragt brev har han lovet at tilsende A. M. (hertil A. M.s vedtegning det var fra Eyolf Einersen).