Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Þórður Þórðarson (1713-09-20)

ÞÓRÐUR ÞÓRÐARSON TIL ARNE MAGNUSSON. Skálhollte Þann 20. Septembris Ao. 1713.

Efter orig. i AM. 441, folio. Ifg. A. M.s påtegning »medteked 23. april 1714 med Grundarfiardar skipe«.

Er nu halvgift med Kristin Thómas-datter, da deres fæstens-øl afholdtes 7. avg., deres husbonder har lovet hende 10 c. i medgift. Beklager sig over den store uret han i sommer har lidt af lagmand Gottrup med fl., med henvisning til de medfølgende (i nr. 608 nævnte?) dokumenter, beder om A. M.s bistand og henstiller til ham, om der alene skal begæres stævning over Gottrup eller tillige over Odd (Sigurdsson), P. Beyer og måske Vigfus (Hannesson), idet han forklarer de nærmere omstændigheder. Nævner et for en måneds tid under sygdom skrevet brev (ɔ: 24. 8), hvis medfølgende dokumenter herved suppleres. Grímur Magnússon menes at skulle succedere Vigfus og vil da forhåbenlig ikke lade sig bestikke, da han nu er meget ivrig på dommerens side; også Axel (Friðrik Jónsson) er nu flink. — Frygter for sine hos Þórdis udestående penge; hun kan ikke sælge sine jorder og trues af en fordring i Brødretunge.

I en efterskrift af 3. 10. takkes for A. M.s brev af 4. 6. og det besørgede gods m. v. Er stærkt optaget af at skrive sit forsvar i en mod ham anlagt sag, vil dog skrive for A. M. hvad han forlanger.