Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Þorgeir Þórdarson (1712-05-26)

REPSTYRER ÞORGEIR ÞÓRÐARSON MED FLERE TIL ARNE MAGNUSSON. Svidhollte Þann 26. Maij Anno 1712.

Efter orig. i AM. 449, folio. Stilet til A. M. som kgl. kommissær og »elskulege velgiörda fader«.

De takker A. M. for al modtagen bistand og meddeler, at nogle fra ham i Skalholt leverede breve heldig er bleven befordrede nordpå med rejsende til Hólar. Efter aftale følger beretning om, hvorledes det er gået med deres sager på Kopavog ting 20. maj. De stævnede en mand ved navn Vigfus Vilmundsson, skønt det var vanskeligt at få vidner, og havde at forhandle med deres modparter landfogeden (P. Beyer), sysselmand Niels Kier og dommerfuldmægtigen Brandur Bjarnhiedinsson. To indlæg fremlagde de, i det større syntes modparterne at mærke »rödd Jacobs, enn Esau hendur.« (Eftersom forhandlingerne skred frem »Þotte oss Þa taka til nockud ad kula — — ad hvessa — — Þa hraut af munne, ad öll olucka stæde af Þorgeyre Þordar syne)«. De dømtes til — i en forsørgelsessag — hver at bøde ½ mk, til at fremlægge 4 års regnskaber og til suspension fra deres embeder (som repstyrere), »Þvi appellerum vier petta vort mál til Guds og Idar Hr.-doms adstodar.«

Indlagt er et af en AMsk skriver udført — utvivlsomt af A. M. forfattet og rettet — udkast til forsvar i den mod repstyrerne af landfogden anlagte sag bestemt til at fremlægges på Kopavogs ting 20. 5. 1712. Indlægget imødegår s. 528 punkter den modtagne stævning: Påtaler at stævningen har været på Dansk og at kun en enkelt kopi er udgiven, afviser denne m. h. t. deres anordning ang. et fattiglem, imødegår fordringen om fremlæggelse af ældre tiende-regnskaber, kritikken af deres repstyrer-virksomhed, navnlig forgeir Þórðarsons, og påstanden om at deres mellemværende med V. V. på dette ting afgøres.