Danmarks Breve

BREV TIL: Jón Þorláksson FRA: Arní Magnússon (1708-08-11)

ARNE MAGNUSSON TIL SYSLM. JÓN ÞORLÁKSSON. Skalhollte d. 11. aug. 1708.

Efter kopi med skriverhånd i AM. 448, folio. Har modtaget det 27. jan. tilsendte regnskab over den Gottrupske rejse-kontribution, som dog er meget ufuldstændigt; sysselmandens undskyldning, at almuen »sumpart af tratzi og sumpart af hirduleyse dylie þad sem i þann máta skylldugliga tilsegiast ætti«, kan ikke tages for gyldig. Manglerne kræves berigtigede, før skibene afsejler, og redegørelsen indsendt til A. M. i København. De uvillige skal blive angivne for herrerne i rentekamret. »Mier þiker miked firir ad færa einfalldann og illa vanenn almuga i sekter, ef ödru yrde ákomed, enn umm hina, sem meira eiga vited ad hafa, þiker mier ecke SO isiárvenit«. Også oplysning om det til sønnen Jón Jónsson indbetalte og i hans dødsbo foreliggende udbedes.