Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jón Þorláksson (1709-11-06)

SYSLM. JÓN ÞORLÁKSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Beninese d. 6. Novembris Anni 1709.

Efter egh. underskr. orig. i AM. 448, folio. Henviser til det svar han har afsendt på det 2. okt. modtagne brev fra A. M. af x/9 »med skólapylltum, sem eg vona allareidu bestillt sie, med kvere þvij sem mig umm bådud, og er þar same schilmále å, sem ummskrifudud, ad bókenn skal afftur sendast i vor med ættartölu kvere mynu, til sonar mynß el. Biörnz Jonssonar Thorlacii, þá áhallded hafed«. I anledning af A. M,s sidste brev minder han påny om den besværlige inddrivning af lagmand Gottrups rejsegodtgørelse og henviser til et nylig afholdt ting i denne sag, men fremhæver vanskelighederne ved at udrette noget, så længe han ikke véd, hvilke tvangsmidler han kan anvende, da misfornøjelsen er almindelig. Forholdene i bygden er ganske gode, hvad vejrlig og fiskeri angår.

Indlagt er beretning om hvad på tinget er forefaldet og hertil hørende dokumenter.

I den A. M.ske katalog I, s. 675, er aftrykt uddrag af et brev fra J. Þ. 12. 6. 1705 ang. Amlóða saga.