Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Björn Þorleifsson (1704-09-05)

BISKOP BJÖRN ÞORLEIFSSON (THORLEYFSSON) TIL [ARNE MAGNUSSON.] Skarde d. 5. 7bris Ao. 1704.

Efter orig, i AM. 451, folio. Beklager ikke at have modtaget brev fra altinget. Meddeler Brynjulfur þordarsons og þrudur Thorsteynsdotters nys stedfundne giftermål og giver nogle sejlads-nyheder. Henviser til ekstrakt af et brev fra provst Bjarni (Hallgrímsson) om drengen Sigurður Helgasons »umbodsmedferd«, som han beklager sig over og beder A. M. bringe denne sag på tale med vedkommende »enn annar hlutur mætti mier hugkvæmari falla enn forlogenn vera vid trigdavini mijna, medal hvörra eg reykna Monfr. med þeim hellstu«. Som efterskrift tilføjes »P. S. Villdi Monfr. koma þvi til leydar, ad su nya Norscha Lögbók mætti i voru máli ad odrum vetri hier i landi þrichiast, bevisade hann mier stærstu þienustu og hefdi mig aptur a móti obligeradann i allann máta effter megne. Adie«. Hernedenunder har A. M. skrevet » þingbok«,