Danmarks Breve

BREV TIL: Guðmundur Þorleifsson FRA: Arní Magnússon (1707-05-13)

ARNE MAGNUSSON TIL GUÐMUNDUR ÞORLEIFSSON, 13. Maj 1707.

Efter uddrag med skriverhånd i AM. 441, folio. Hertil A. M.s egh. overskrift »Ur brefe til Gudmundar þorleifssonar 13. Maii 1707.« A. M. har intet brev modtaget fra Hannes Bjarnason og kender kun falkefangst-anliggendet af G. þ.s fremstilling. Udtaler udførlig sin mening om de pågældendes stilling, særlig om falkefangsten i Elliðaey og enken Ragnhildur Jónsdatters forhold, som har sendt en memorial om falkefangsten til A. M. og amtmands-fuldmægtigen, Sysselmand Jón Eyjólfsson og desuden en memorial om hendes arve-fordringer m. v. til A. M. alene. Den førstnævnte memorial lader A. M. ikke gå videre da »eg og amtmansins fuldmegtigur höfum ecke neitt saman i tilsión laga og riettar,« derimod anbefaler han vedkommende sysselmand sagen.