Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Þórður Þorleifsson (1705-09-28)

KLOSTERHOLDER ÞÓRÐUR ÞORLEIFSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Kirkiubæjar klaustre, d. 28. Septembr., Anno 1705.

Efter egh. orig. i AM. 450, folio. Underskr. »þórdur Thorleifsson«. Rettet til A. M. som kommissionær på lsland. Andrager om tilladelse til at formindske husene på Kirkebæ kloster, som er unødvendig store, træ til husbygning er vanskeligt at få, og klosteret er truet af sandfog.

Da hovedgårdens høhøst er ganske utilstrækkelig for besætningen, ønskes gården Mörk overladt klosterholderen til høslet.

Det overflødige inventarie-kvæg ønskes anvendt på anden måde.

Da der på grund af sandfog ikke kan skaffes tilstrækkelig græstørv til husenes tækning, bedes dette ved bygningernes aflevering af ham eller hans arvinger taget i betragtning.