Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Þórður Þorleifsson (1705-09-30)

KLOSTERHOLDER ÞÓRÐUR ÞORLEIFSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Kirkiubæjarklaustre, d. 30. Sept. Anno 1705.

Efter egh. orig. i AM. 450, folio. Underskrift som foreg. Adr. til A. M. som kommissionær »a Kaupenhafn«. Ønsker A. M. en lykkelig rejse og takker for udvist velvilje. Oversender hermed en af ham og mr. Páll Ámundason efter aftale af regnskabsbøgerne udskreven fortegnelse over 5 års restancer i fæsteafgifterne til Kirkebækloster samt et oplysende »umqvörtunar innlegg«, endvidere a dragende (det af 28/9) om klosterhusenes formindskelse m. v., idet han ang. gården Mörks henlæggelse til Kirkebæ tager nogle forbehold. Henviser s. 627 til en klage af ham og P. A. over købmand R. Munch på Ørebakke i anledning af hans uvillighed til at modtage slagtekvæg (får). Beder A. M. efter bedste skøn at fremme eller tilbageholde de modtagne skrivelser.