Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Páll Torfason (1707-09-03)

SYSSELMAND PÁLL TORFASON TIL ARNE MAGNUSSON. Nupe, d. 3. septemb. Anno 1707.

Efter egh. underskr. orig. i AM. 448, folio. Underskr. »Paall Thorffason.«

I den AM.ske Katalog II, s. 48, er efter A. M.s i AM. 629, 4to. indklæbede egh. uddrag af et brev fra P. T. 1699 aftrykt en oplysning om en af ham besørget afskrift af Postula sögur »in charta 4to. sem eg Torfa Palssyne, syne minum, utsende.«

I AM. 439, fol. foreligger attesteret afskrift af en skrivelse fra fhv. sysselmand P. T., dat. Nupe vid Dyrafiörd, 12. aug. 1713, hvorved han indstævner de kgl. kommissærer A. M. og P. Vidalin for den islandske overret 1714 til for svar for deres dom 1708 i hans og Bjarne Bödvarssons sag, endvidere for at de ikke har villet udlevere rigtige kopier af dommen, og til fremlæggelse af deres angivelser i denne sag for overøvrigheden udenlands, samt til forsvar for deres udtryk i stævningen 1707, at det kan prøves »hvoriu edur hvörsu miklu vid kong og karl seker skulud vera.« Hertil AM.s påtegning »Anno 1714 6. Martii i Kaupenhafn sá og las eg petta bref.«

Undskylder, at den i sommer modtagne ordre fra kommissærerne ang. bidrag til lagmand Gottrups rejsegodtgørelse ikke har kunnet efterkommes, da s. 645 her er »svo mikiell yfer reikande síukdomur af bolunarkrankdæmi, ad eige, þar vid kom, var heilbrigdann á bæ ad fa til nochra utrettinga annara enn heimilis þarfinda; hefur svo þianingar stand þetta hier a ferdumm verid til yferstandande tydar.« Har også selv afvigte sommer været syg, men vil nu efter jul gennemrejse syslets vestre del og for »folkid sem effterhiarer« forkynde kommissionens befalinger, hvorimod han på grund af alderdoms skrøbelighed ikke drister sig til at udføre dette arbejde i syslets nordre del.