Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jørgen Jørgensen Wallendal (1716-07-14)

[BYFOGED] J. WALLENDAL TIL ARNE MAGNUSSON. Stavanger dend 14. Jully Ao. 1716.

Efter orig. i AM. 453, folio. Bringer i erindring, efter anmodning af sin svoger, historiograf Tormod Torfvesen og borger Olle Sund, O. S.s (på sin svoger T.s vegne) til A. M. afsendte skrivelse at 9. 11. 1715 og spørger, hvorledes det står til med de af rentekamret anviste penge.