Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Lauritz Weimer (1697-10-12)

L. WEIMER TIL ARNE MAGNUSSON. Bergen, den 12. October 1697.

Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Arne Magnæus.«

Monfrere.

Lad dig ikke fortryde at ieg saalenge tarderer med min s. 650 skrivelse, som andre affaires hidindtil har forholdet mig fra, ieg er tienistydmyg obligeret for Monfreres sidste faveur og Conservation; ville ynske at blive saa lykkelig, at ieg kunde erviise min ydmyg tieniste i nogen maader. Borgemester Skröder er tillige med Jacob von Veda igaar reiyst herfra over Land til Kiöbenhafn. Monsr. Johannes Brøger har med sin Kieriste nylig faaet en ung datter. Jeg tvifler ei paa at Monfrere io har Islands beskrivelse paa det Islandiske tungemaal, hvis ikke, har ieg den nylig bekommet til Monfreres tieniste. Jeg recommenderer mig stedse udi Monfreres yndist og forbliver nest Guds Varetægts forynskelse og flittig samt ydmyg hilsen fra Monfr. Hoffman

Monfrere ydmygste tiener

Lauritz Weiner.

Hans Ko. Ma. til Danmark og Norge velbetrode Secreterer ved Archiverne ædle og velbyrdig Arne Magnæus treshumblement