Danmarks Breve

BREV TIL: Jón Thorkelsson Vídalin FRA: Arní Magnússon (1729)

ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP J. Þ. VIDALIN. 1729.

I Badens Kiøbenhavns Universitets-Journal IV. (1776) findes s. 9 følgende brevuddrag i dansk oversættelse »Af et brev [fra A. M.] til (Biskop) John Thorkelson«: Einar Islevson paa (Gaarden) Sudrreikiar eier nogle Breve, 7 eller 8; disses Afskrivter har jeg nu mistet; beder derfore, at Einar ville laane dem til Forstander Thor Thordson, for at lade dem paa mine Vegne udskrive; især det eene, som er udgivet af John, Biskop paa Holum, hvis Datum, om jeg ret husker, er 1080 og nogle Aar; men skal være 1380 og nogle Aar.

Egenlige breve fra A. M. til bp. J. Vidalin findes ikke, men ved siden af de to oven anførte brevuddrag foreligger henholdsvis i AM. 443, fol. og 451, fol. følgende to henvendelser fra A. M. til J. V.

Skalholt 1711.

a. (7. maj, egh. underskr. orig. med skriverhånd). Forespørgsel fra A. M. til biskoppen mag. Jon Th.s Widalin, præsten Loptur Josephsson og rektor Þorleifur Arason om den rette latinske og danske oversættelse af ordene fri — fria — friun — friheit, hvortil på bagsiden det tilhørende svar, underskrevet af de pågældende mænd.

b. (11. juli, egh. koncept indlagt i kopi med skriverhånd.) Udførligt vidnesbyrd s. 654 om den berusede præst Halldór Pálssons skandaløse opførsel i Otrardals kirke under hans søsters, af sognepræst Daði Steindórsson foretagne begravelse, samt dagen efter i biskoppens tælt, da »hr. biskupenn mag. Jon Thorkelsson Widalin hefur af mier oskad, ad eg med skriflegum vitnisburde villde i lióse láta, hvad eg i næstlidnum septembri 1710 i Otrardals kirkiu sied hafde áhrærande hegdan og frammferde profastsens sr. Halldórs Pálssonar.«