Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jón Thorkelsson Vídalin (1705-06-08)

BISKOP J. Þ. VIDALIN TIL ABNE MAGNUSSON. Skalholt d. 8. junii Ao. 1705.

Efter AM. 444, folio, dansk oversættelse i koncept med skriverhånd; udskriften egh. tilføjet af A. M. Underskr. »J. Thorkelsson Widalin«; adr. »Forhaabendes paa Dyrhoole i Myrdal eller Holte under Øefjeld«. A. M.s påtegning »Annammet d. 27. Junii 1705.

Oversender 3 breve fra »vores bekante« Magnus Sigurdsen.

»Det eene sende brevet er kommet hid fra moder paa Leeraae, det andet og den løse seddel saae ieg nyligen hos min søster Thordis, og tog til mig. Jeg bilder mig ind du bliver noget underlig ved at læse disse documenter, hvad mig angaar, da falder jeg aldeles i stave her over, og saa seldsom som seddelen er, saa forundrer jeg dog end da meer over det som staar i brevet til moder Gudrid, Thi sedelen kunde vere funderet paa onde menniskers relation saa som fleere andet, eller og dens indhold opdigtet af Magnus self til at giøre hans kone fortræd med, og have noget at sige. Mens af brevet til moder kand jeg ei andet slutte, end at manden jo med förste agter at blive afsindig.

Håber på A. M.s besøg in transitu, når han rider vester igien. Ønsker af A. M.s bøger at se »den gamle Snorre Sturlesen og den loubog som du fickst af mig det andet aar.«