Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jón Thorkelsson Vídalin (1717-07-04/1717-08-23)

BISKOP J. VIDALIN TIL ARNE MAGNUSSON. Skalholt 1717.

Efter orig. i AM. 450, folio. 3 breve.

1. (4. Juli). Henviser til en nedsendt supplik fra Snorre Jonsson om Breidabolstad samt sin fremstilling af »Odd«’s forhold til denne sag og giver nogle supplerende oplysninger om ansøgningen, men fatter sig i korthed, da han ikke er rask.

2. (18. avgust). Minder om de to tidligere breve og sender de manglende akter til Sr. Snorres ansøgning om Breidabolstad. Klager over A. M.s utilbøjelighed til brevskrivning.

3. (23. avgust). Giver et forglemt tillæg til foregående brev.

Nr. 1 »Franco Itzehoe« har A. M.s påtegning »kostede 20 ß, annammet 24. Aug., nr. 2 annammet d. 20. Novembris 1717, nr. 3 »annammet 2. Octobris.«