Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jón Thorkelsson Vídalin (1719-08-12/1719-09-03)

BISKOP J. VIDALIN TIL ABNE MAGNUSSON. Skalholt 1719.

Efter origg. i AM. 446, folio. 2 breve.

1. (12. avgust). Henviser til et tidligere brev, som har omhandlet den mod V. rejste retssag. Beder A. M. i sit navn indgive en supplik til kongen om at sagen mellem ham og præsten Jón Sigmundsson, dersom den kommer for højesteret, må udsættes. Sender dette brev i »Ulf«s breve, da han ikke tror købmændene og har også mistro til amtmand Fuhrmann (Vagnmann). Indlagt er en seddel med kopi af påtegninger ang. stævningen, og et afklippet brevfragment. Hertil A. M.s påtegning »annammet d. 27. Sept. 1719.

2. (3. september). Oversender nogle dokumenter i sagen med sr. Jón Sigmundsson og fremhæver, at Oddur Sigurðsson har tilskyndet præsten til at føre sagen igennem. Beder A. M. besørge alt på det bedste.

I nogle af biskop J. Vidalins breve til andre mænd omtales Arne Magnussons virksomhed, således:

1. (brevbog s. 226—27). Til præsten Einar Ólafsson i Aðalvík 15. aug. 1702. Præsten har klaget over manglende leje af kirkens »kúgildi på Slétta, men biskoppen er betænkelig ved at afgøre noget i denne sag, da »hans kongel. Majts. hefur hingad i landet innsendt nu á pessu ari eirn commissarium Monsr. Arna Magnusson, so sem ydur mun nu allareidu kunnugt; villde eg, ad petta efne og annad pvilijkt bidi, par til eg radfærde mig vid hann hier umm, pvi liklegt þotte, ad hann munde af kongenum befalyng hafa ad sia efter soddann hlutumm, so sem eg nu eirnenn formerke ad vera. Hefe eg talad vid hann umm petta efne og er fulkomlega viss uppa, ad hann petta hialpar til, ad i pessu sem odru verdi hvad riett er, enn med hvoriu mote ad pad skule firertakest edur lagafærast, hofum vid enn pó ecke uttalad; par er margt soddann ad giöra vid pessa revisions commission, og mun verda allt einss tijma ad bijda. — — þiier munud finna Secretairan Arna Magnusson, pa hann i sumar kiemur i Jokulfiordu; være rádlegt ad bidia sira Halldor ad giora ydur strax bod sem hann fornemur hannss pangad komu, og kunne pier ad recommendera honum ydar malefni.« …

2. (Det isl. landsarkiv A. 89,2). Landstinget den 18. Julii Anno 1720. Til [stiftamtmand, admiral Raben] om hjemsendelsen af A. M.s bøger og papirer.

… Angaaende Assessor Magnussens bøger og documenter da kunde jeg intet giöre der ved, for end Vice-dommeren udi Rangaaevalde Syssel Poul Haagensen talte med mig, som skeede den 14. hujus, thi hand havde nöglene til Kistene og Commission af ermeldte Assessor Magnusen til at ompakke töiet og føre til Strand-siden med min Assistence; han reiste strax her fra der hen til at expedere denne commission, og jeg gav Ordre til mine folk at gaa hannem til haanden i hvis de kunde og huset formaar, skal og forskaffe ham penge saa mange hand har fornøden til dette verks fortsettelse; saa og har Ambtmann Fuhrmann givet ordres til bönderne om heste. Det vil tage nogen tid bort at ompakke dette gotz og at forsamle hester. Dog formoder jeg at det skal være ved Havnen först i den anden Uge. For det øvrige næst ald selvbegerlig velstands Erönskning forbliver

Deres Excellences Underdanige tiener
J. Widalin.

3. (optegnelser i »seðlabók« i isl. landsarkiv). [Juli 1720]. Til Páll Hákonarson, om betaling for de til transport af A. M.s papirer anvendte heste. »Hvad s. 657 hestalanunum vidvikur, pa er eg oviss í pvi; pier munud vita, hvad mörg vered hafa. Þordur sagde mier par munde vera 34; hestalan kostar 8 alnir i Hafnarfiörd hedann, enn eg skal betala bændunum, pvi ecki ætludu peir ad láta pa til effter skickun sysslumans, nema min tilhlutan hefde tilkomed, sem ei var von, pvi ecke eru pad kongseyrende. Enn pier munud gefa mier ydar hond fyrer hvad marger hestarner vered hafa. Enn Assessor Magnusson og eg munumm forlikast par umm sidann. þad er vist, ad bændurner vilia hafa betaling af mier. Eg villde fa svar her uppá fra ydur med fystu hendtugleikum.«