Danmarks Breve

BREV TIL: Páll Jónsson Vídalín FRA: Arní Magnússon (1709-06-04)

ARNE MAGNUSSON TIL LAGMAND [P. VIDALIN]. Kiöbenhafn d. 4. junii anno 1709.

Efter kopi med skriverhånd i AM. 439, folio. Oversender 2 kopier, hvoraf ses, at rentekamret har begæret oplysning af A. M. om Magnus Benedixens forvirkede midler. Ormer Dadesen vil fremtage M. B.s indgivne optegnelse om jordegods og levere den til lagmanden, som bedes tilstille Monsr. Bejer rigtig kopi heraf.