Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Páll Jónsson Vídalín (1713-08-15)

Vydedalstungu, 15. Augusti.

Efter orig. i A. M. 441, folio. Henviser til sit brev af 20. 7. med foreløbig meddelelse om den ham overgåede uret. Han er af Oddur Sigurðsson og P. Beyer 11. juli bleven suspenderet og senere dømt fra sit embede. Håber at kongen vil ophæve de ham overgåede domme, som han agter at appellere. Forsvarer de af ham afsagte domme, for hvilke han er bleven fældet, og beder om A. M.s bistand. Agter at indgive en relation om modpartens lovstridige fremfærd og foreslå kommissærer til at revidere overrettens og lovrettens akter »enn Gud late þa ecki falla upp a ad senda Sehested. So eru nu hluterner! Kiæme hier einn Daniel Mathesius og hefde ordur ad taka med sier Isleif og Þorstein Sigurdsson edur Hakon, þa være þo retturenn vijs aptur um stund.« Beder A. M. hjælpe hustru og børn til oprejsning, hvis P. V. skulde dø inden højesterets afgørelse. Om Sigurd Björnssons 3 resterende sager har ingen talt et ord. Asbjörn Joachimsson har indgået forlig, da han så, hvorledes det gik P. V. Kunde tænke s. 669 at henvende sig til fremmede ministre: » Þad er einn minn þanke, ad ef allt geinge hid erfidasta, þa ef eg være þar komenn, munda eg leita hialpar hia framande ministris og bidia þa mig at recommendera, nu maskie þetta sie vitleisa ein, og er þad þa ei fyrsta sinn, ad jeg læt ydur hana til min vita. Peninga rad hefe jeg eige god, enn þo munda eg geta saman tint ein 300 rxdle, ef þad mætte nockud hialpa.« Giver nogle familie-oplysninger, personalia og andre enkeltheder. Dersom P. V. ingen oprejsning får og nødes til at rejse »mun eg þa taka med mier sonu mina og bidia þeim vidtoku ad læra eitthvort handverk i drottins nafne, og þurfa eige ad siá uppa mina nidran.« Har ved tingets slutning haft et tilsyneladende velvilligt besøg af Sigurd Sigurdsson, som bragte en hilsen fra A. M. Han og hans fader har ladet oplæse den faldne højesteretsdom, som P. V. har vægret sig ved at påhøre. Jordebogen vil blive færdig til næste forår. Et og andet om forberedelsen mod Sig. Bjørnssons 3 resterende sager.