Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Páll Jónsson Vídalín (1713-09-11/1713-09-29)

Vydevollum i Skagafirde, 11.—29. September.

Efter orig. i AM. 441, folio. Vidtløftig fremstilling — med ordrige beklagelser og gudelig anråbelse —, som for 4. gang redegør for den P. V. overgåede uret ved dom til embedsfortabelse og ved tilbageholdelse af sagens akter. Forsvarer sig mod beskyldningen for at have anstiftet urolighed; har tabt meget ved i 2 år at være berøvet Dala syssel; vil efter anmodning fra A. M. se sig om efter en 16 h. jord i dette syssel. Refererer udsigterne for de sager, hvori kommissærerne er indviklede; antyder hvorledes O. Sigurdsson og P. Beyer bedst kan angribes. Har under dette brevs udarbejdelse modtaget brev fra A. M. og takker for hans bistand, lover efter opfordring at søge efter gamle breve og lign. Gentager sine sigtelser mod Sig. Sigurdsson for upålidelighed overfor A. M. Meddeler forskellige rygter om personer og embedsforhold. Fremstiller bispeenken prúður’s vanskelige stilling og taler hendes sag. — Sender en tønde kød til A. M.s frue.