Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Páll Jónsson Vídalín (1713-09-26)

Vydevollum26. September.

Efter orig. i AM. 441, folio, hvortil hører 3 seddelnotitser. Ifg. A. M.s påtegning modtaget 4. dec. Henviser til sine dagen forud afsendte breve. Har i dag hørt et rygte om vicelagmand Jón Eyjólfssons død og udtaler sine formodninger om de deraf flydende følger; undrer sig over lagmand L. Gottrups stadige uvilje. Ønsker, at Jacob Nielsson (navnet i lønskrift) vil brænde hans brev, som er temlig frittalende. — Udbeder sig spanske fluer.