Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Páll Jónsson Vídalín (1722-09-12)

LAGMAND P. VIDALIN TIL ARNE MAGNUSSON. Wydedalstungu d. 12. Septembr. Ao. 1722.

Etter kopi i Rask 57. Har modtaget A. M.s brev af 16. juni og takker for udvist velvilje. Efter deri indeholdt anmodning har P. V. til rette vedkommende udbetalt en sum penge og redegør for flere andre udbetalinger samt ior Snæbjørn Paissons forpligtelser overfor P. V. Anviser penge til udgifterne ved P. V.s søn, Jón ældres ophold i København. Beder A. M. støtte et andragende til rentekamret om understøttelse (d. v. s. vederlag for P. V.s jordebogsarbejde). Angående børnene i Hvam (børn af A. M.s broder og P. V.s søster) er P. V. enig med A. M. og søger i forening med sysselmanden Orm at ordne forholdene; et af børnene Magnus Magnusson har P. V. foreløbig taget til sig. Beder A. M. virke for Gudmund Jonssons restitution.