Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Þórður Þorkelsson Vídalín (1705-09-24)

ÞÓRÐUR ÞORKELSSON V[ÍDALÍN] TIL ARNE MAGNUSSON. Þorersdal d. 24. Septembris Ao. 1705.

Efter orig. i AM. 450, folio. Adr. (med særlig hånd) »a Kioben Hafn.«

Må besvare A. M. i anledning af den nye forordning om bortdøde lejekúgildi. Da denne blev oplæst, erklærede fæsterne på de kongsjorder, som han har i forlening, at disse kúgildi i hans formand Egil Gudmundssons tid aldrig havde været erstattede, hvorfor de efter forordningen ingen afgift for dem kunde betale, hvilket for ham er et tab af 40 fjerdinger smør. Han indrømmer ikke at have skaffet sig tilstrækkelig nøjagtig oplysning om forholdene på disse jorder, men undskylder med hvad han »hafde vanest firer sunnan.« Spørger om han kan have recurs til arvingerne efter sin formand, som i sin tid har overtaget jorderne efter sin fader, da det vil falde ham hårdt at bære ansvaret for de 7 år, i hvilke han har haft ombudet.