Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jacob Winsløw (1697-08-28/1697-09-07)

LÆGE J. WINSLÖW TIL ARNE MAGNUSSON. Amsterdam 7. Sept. — 28. August 1697 udi største Hast.

Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr.: »Monsr. Arnas Magnæus.«

Monsieur.

Kunde ej undlade med disse faa oc hastig udjagede linier, næst Hierteligste Gratulation oc skyldigst tacksigelse, at notificere om tre Auctioner, som med første udi Leiden skal holdes, saasom mig at forekomme (således) det, som Monsieur skulde maaskee anstaa. Effter gisning har optegnet følgende: …

Har her foruden i dag seet en Catalogum paa en Auction udi Gravenhage den 16. Sept. som er paa mandag otte dage, oc derfor for sildig at faa nogen beskeed fra Monsr. om, hvilket giør mig ont, besynderlig, maaskee, for disse to bøgers skyld, sc. Relation d’Islande, Paris; Toneel der Nordsche landen, idem van Yslant en Groenl. door de Groot, etc. foruden tre danske bøger, som ej ere saa rare 1) Dansk Rigens Raad 1621. 2) Hist., Hafn. 1590. 3) General Register ofver alle lo. … Recesse oc Retter, Hafn. 1643.

Skulde jeg være saa lykkelig at kunde tjene noget herudi, vil jeg erwarte befaling derom fra Monsieur med første post, oc det med hos satte pretio, hvorvit mand maatte gaa i de anstaaende. Skal intet manqvere paa min omhyggelighed her udi, saa vel som udi andet. Kom hid snart uformodendes for at repetere et Collegium operationum Chirurgicarum. Beder, at min ringhed maatte allerydmygst recommenderes Hr. Geheime Raad, som jeg med første med remarquable collectaneis skal opvarte, item Hr. Justits Raad Rømer.

Monsieur Vôtre tres humble serviteur
J. Winslow.

P. S. Om det behagede at skrifve mig immediatè til, da at addressere brefet til Amsterdam, op de nieuwe hoogstraet by de Joodebreestraet in een houtwinkel, saa faar jeg det sikkert.