Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jacob Winsløw (1697-12-04)

LÆGE J. WINSLÖW TIL ARNE MAGNUSSON. Amsterdam d. 4. Dec. 1697.

Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Mr. Arnas Magnussen« etc. »Par un tres-estimé Amy, le quel Dieu conduise.«

Monsieur.

Aarsagen, at jeg udi saa lang tid har ej besvaret sidste ordre om den auction, er meest, at der har ej forefaldet lejlighed, mig bekant, at styre de tvende bøger hiem, som ieg har faaet, nemlig Gibsons Chronicon Saxonicum in quarto af Nr. 157, oc Olai Magni Hist. etc. in Octavo af Nr. 273. De andre gik langt ofver Commissionen; fornemmelig de MSSa, som gik op, om jeg hugser ret, udi 30 fl. Self var jeg ej nærværende paa den tid, men Mr. Foss, som lod flittigst helse, expeterede dem paa mine vegne. For Gibson betalte jeg 4 fl., for Olao M. 9 st. oc auctions pact 3 st. Er tilsammen fire Gulden oc tolf stuyver. Bøgerne lefverede jeg Monsr. Worm i dag, efter hans gode tilbud at befodre dem til Monsieur, saa som hand i morgen acter sig paa hiemrejsen. Pengene kand lefveres efter egen gode behag oc magelighed, enten ved belejlig occasion her, eller i Kiøbenhafn til Msr. Buchwald. Kand jeg videre tiene Monsieur her, skal min skyldig redebonhed ej manquere. Har siden holt ud her, oc det med langt større avantage i mit studio end ald den forrige tid til Lejden, besynderligen in Anatomicis oc Chirurgicis; uanseet her er dyrere at lefve, ihvorvel mand ménagerer. Opvarter paa Lørdag Hr. Geheime Raad med en Latine Epistel; Monsieur vilde ved forefalden Lejlighed være min slette stiils gode Interpres næst min ringheds recommendation fremdeeles. Bad ellers ærbødigst at Monsieur vilde favorizere mig med sit gode consilio, om det skulde være til behag, tiere at opvarte udi dette eller andet fremmed sprock, item hvad methode mest tæckelig skulle være. Ønskede ohngefehr at vide hvad bøger Monsieur ohngefr desiderede, med hostegnede pretio, saa som her i ved oc da forefalder slige auctioner, men catalogi bekommes undertiden heel sildig. Her var en Auction for otte dage siden, hvor skiønne Historici ginge wech for liderlig priis. Der iblant een eeniste Theologiske bog Biblia Polyglotta, vel conditioneret, solt for 30 rxdl. Sluteligen recommenderes

Monsieur Vôtre tres-humble valet
J. Winslow.

P. S. Min adresse er som tilforn: Op’t nieuwe Hoogstraat by Juffr. Anna van der Burg, in een houtwinkel.

P. S. følger noch en liden bog: Nouvelle Methode etc. Verduyn, s. 694 som Monsr. ville insinuere til Hr. Geheime Raad, naar hand fornemmer [mit?] bref at være kommen.